ساناز

شبی ستاره خوشبختی نزدم آمد و گفت یک دوست میخواهی یا یک دنیا.

گفتم: هیچکدام .

گفت: چرا؟

گفتم: عزیزی دارم که به اندازه یک دنیا دوستش دارم.

jsr21:   / ساناز/    مرسی خانومی از اردبیل      *** 8438 ... 0914 ***

/ 0 نظر / 12 بازدید