عشق؟

واژه غریبیست عشق......

لحظه ای آبادت میسازد،لحظه ای ویران.....

لحظه ای پادشاهی و گاه گدا...

پر است از فراز و نشیب...

دوری و نزدیکی..

تضاد و تفاهم...

شک و یقین....

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
دفترخاطرات من

کجایی ای رفیق نیمه راهم که من در چاه شبهای سیاهم نمی بخشد کسی جز غم پناهم نه تنها از تو نالم کز خدا هم