نازنین زهرا

بیر گولم بلبل سوراقینده پریشان اولمیشام، دوشموشم گوزدن نظردن جمله گریان اولمیشام، بیر زمان لقمان کیمین هر درد من درمانیدیم، ایندی گور اوز دردیمه مهتاج درمان اولموشام ... .

jsr21:  / نازنین زهرا /   مرسی خانومی از اصفهان    *** 7125 ... 0930 ***

/ 0 نظر / 13 بازدید