حدیث ؟؟؟؟؟؟.......

در لوح فاطمه زهرا(س) آمده است: ... سپس به خاطر رحمت بر جهانیان سلسله اوصیاء را به وجود فرزند امام حسن عسکری تکمیل خواهیم کرد ؛ کسی که کمال موسی و شکوه عیسی و صبر ایوب را داراست ... .

حضرت زهرا(س) فرمود: از دنیای شما سه چیز محبوب من است:1.تلاوت قرآن2. نگاه به چهره رسول خدا 3. انفاق در راه خدا.

امام حسن(ع) فرمود: خداوند در آخر الزمان مردی را بر می انگیزد ... و او را به وسیله فرشتگان خود پشتیبانی می کند و یارانش را حفظ می کند ... و او را بر تمامی ساکنان زمین چیره می سازد ... خوشا حال آنکه روزگار او را ببیند و سخن او را بشنود.

امام حسین(ع) فرمود: ... خداوند به وسیله او ( امام مهدی (ع)) زمین را زنده می کند پس از آنکه مرده باشد و به وسیله ی او آئین حق را بر تمامی دینها پیروز گرداند هر چند مشرکان را خوش نیاید. برای او غیبتی است که گروهی در آن از دین باز می گردند و گروهی دیگر بر دین استوار می مانند ... همانا آن که در غیبت او بر اذیتها و تکذیبها شکیبایی کند ؛مانند کسی که بر پیش روی رسول خدا(ص) با شمشیر جهاد کرده است.

امام سجاد(ع) فرمود: کسی که در دوران غیبت قائم ما بر دوستی ما ثابت قدم باشد خداوند پاداش هزار شهید از شهدای بدر و احد به او عنایت فرماید.

امام باقر(ع) فرمود: زمانی بر مردم می آید که امامشان غایب شود پس خوشا حال آنها که در آن  زمان بر امر ما ثابت بمانن.

امام صادق(ع) فرمود: برای قائم دو غیبت است یکی از آنها کوتاه مدت و دیگری بلند مدت است.

امام کاظم(ع) فرمود: امام از دیدگان مردم پنهان می شود ولی یاد او از دلهای  مومنان فراموش نمی شود.

امام رضا(ع) فرمود: نیکی به پدر و مادر واجب است اگر چه مشرک  باشند اما در امر معصیت نباید از آنها پیروی کرد.

امام جواد(ع) فرمود: از همراهی و رفاقت با آدم شرور بپرهیز ،زیرا که او مانند شمشیر برهنه است که  ظاهرش نیکو و اثرش زشت است.

امام هادی(ع) فرمود: کسی که در خود احساس شخصیت اخلاقی نمی کند از شر او در ایمن مباش.

امام حسن عسکری(ع) فرمود: اظهار شادی نزد غم دیده ،از بی ادبی است.

امام مهدی(عج) فرمود: منم که زمین را از عدالت لبریز می کنم ،چنان که از ستم آکنده است.

*** خدایا در این لحظه و در تمام لحظات سر پرست و نگاهدار و راهبر و یاری گرو راهنما و دیدبان ولیّ ات (حضرت حجّهٔ بن الحسن) که درودهای تو بر او و بر پدرانش باد باش. تا او را به صورتی که خوشایند اوست [و همه از او فرمانبری می نمایند] ساکن زمین گردانیده و مدت زمان طولانی در آن بهره مند سازی **

/ 0 نظر / 9 بازدید