حرفهای نگفته

جسر بیست و یک
یک دنیا حرف برای تو دارم 
یک دنیا پر از حرفهای نگفته، 
یک دنیا پر از بغض های نشکفته
با منی ،هر جا و اینک آمده ام تا مثل همیشه 
سنگ صبور روزهای دلتنگی ام باشی!
دلم به وسعت یک آسمان تیره غمگین است 
صدایی نیست ، 
مأوایی نیست ، 
حتی سایبان روزهای دلتنگی نیز دیگر جوابگوی دلتنگی هایم نیست
من آمده ام! 
اینجا ، کنار دلواپسی های شبانه ات،
کنار شعله ور شدن شمع وجودت ،
اما نمی دانم چرا دلم آرام نمی گیرد...
دلم گرفته،
دلم سخت در سینه گرفته،
با تمام وجود تو را می خوانم ؛ 
از تو چیزی نمی خواهم جز دریای بی ساحل وجودت را،
جز دستهای مهربانت را، جز نگاه آرامت ، 
قلب پاکت را که اندک زمانی است 
در سیل باد خودم گم کرده ام.
این شبها حضورت را در کلبه خیال خویش می آورم،
وجودت را با تمام هستی باقیمانده در نهانخانه قلبم نهان می کنم ، 
چشم هایم را باز نمی کنم 
تا شاید بتوانم تصویرت را بر روی پلک های بسته ام حک کنم ،
اما باز هم جای تو خالی است
/ 0 نظر / 14 بازدید