عشق در نگاه بزرگان؟/قسمت دوم/.

jsr21: عشق این توانائی را می دهد که بگوئید ، پوزش می خوا هم. /کن بلانچارد/
jsr21: عشق یعنی ترس از دست دادن تو . /مثل ایتالیائی/
jsr21: عشق تاریخچه زندگی است.... اما در زندگی مرد واقعه ای بیش نیست . /مادام دواستال/
jsr21: عشق همیشگی است این ما هستیم که ناپایداریم ،عشق متعهد است مردم عهد شکن، عشق همیشه قابل اعتماد است اما مردم نیستند.  /لئوبوسکالیا/
jsr21: عشق عبارت است از وجود یک روح در دو کالبد. عاملیست که دو تن را مبدل بفرشته ی واحدی می کند. /ویکتور هوگو/
jsr21: عشق رمز بزرگیست. /افلاطون/
jsr21: عشق تجارت خطرناکیست که همواره به ورشکستگی می انجامد./ شانفور/
jsr21: عشق نبوغ عقل است./توسنل/
jsr21: عشق دردیست که فقط سه دارو دارد: گرسنگی ، انتظار ، انتحار /کراتس/
jsr21: عشق نمی دانم چیست و نمی دانم چگونه سپری می شود./ مادموازل دوسگوری/
jsr21: عشق دردیست شدیدتر از تمام دردهای دیگر ، زیرا در عین حال روح و قلب و کالبد را رنج می دهد. /ولتر/
jsr21: عشق حیات عاشق را تشکیل می دهد و الا معشوق بهانه است . /آلفونس کار/
jsr21: عشق ظالمی است که به احدی رحم نمی کند./کرنی/
jsr21: عشق ، خطای فاحش فرد در تمایز یک آدم معمولی از بقیه ی آدم های معمولی است. /برنارد شاو/
jsr21: عشق چیزیست که بیعقلان را عاقل می کند و عاقلان را عاقلتر می نماید و آن ها را که بیش از اندازه عاقلند را کمی بی قید می سازد./....../
jsr21: عشق چیزیست که نخست به شما پرو بال می دهد تا بعد بهتر بتواند بدامتان بیندازد. /د. اسمیت/
jsr21: عشق ، عشق می آفریند . عشق ، زندگی می بخشد . زندگی ، رنج به همراه دارد . رنج ، دلشوره می آفریند . دلشوره ، جرات می بخشد . جرات ، اعتماد می آورد . اعتماد ، امید می آفریند . امید ، زندگی می بخشد . زندگی ، عشق به همراه دارد . عشق ، عشق می آفریند. /مارکوس بیکل/
jsr21: عشق خوشبختی است که دو طرف برای هم ایجاد می کنند. /ژرژسان/

/ 3 نظر / 8 بازدید
سارا

عشق ، عشق می آفریند. [دست]

لنا

وبت جالبه.موفق باشی.

الف ص

سلام آمدم.درنظرسنجی هم شرکت کردم عالیه......