آینده نگری؟

بر خدا توکل بکنید.

نگران آینده نباشید، مشکلات آینده را به امروز نیاورید، برای آینده برنامه ریزی کرده دست بکار شوید.

با مشکلات لاینحل و تغییر ناپذیر کنار بیایید.

اعتقاد داشته باشید که در دنیا برای هر کسی جائی و شغلی هست همت بلند داشته تا در جای مناسب قرار گیرید.

آینده را از دریچه و وحشت نگاه نکنید آرام باش، توکل کن، تفکر کن، آستینها را بالا بزن، آنگاه خواهی دید که دستان خدا زودتر دست بکار شد.

کار امروز را به فردا نیاندازید بلکه کار فردا را امروز انجام دهید.

این خودت هستی که زندگی را باید بسازی پس از صفر شروع کن و سعی کن که زندگی را با تمام سختی ها شیرین و زیباسازی.


 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید