گلپر

تنها دو گروه نمیتوانند افکار خود را عوض کنند : دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان" وین دایر"

jsr21:   / گلپر /    مرسی خانومی از زاهدان          *** 1509 ... 0930 ***

/ 0 نظر / 13 بازدید