جوانان بخوانند

می بخشم...!

کسانی راکه هرچه خواستند...

با من

با دلم

با احساسم

با غرورم کردند...!

و من را دردور دست خودم تنها گذاشتند...!

و من امروز به پایان خودم نزدیکم...!

پروردگارا به من بیاموز در این فرصت حیاتم...

آهی نکشم برای کسانی که دلم را شکستند...!

همین ...!


/ 0 نظر / 12 بازدید