علی علویان

چون دست خدا فشرد دستم را / نذاره نمی توان شکستم را * بر دشمن آنچه هست بر من نیست / خصیان  و غم و شکست بر من نیست * من دست خدا در آستین دارم / چون صاعقه خشمگین راستین دارم * بر سینه ابر طبل میکوبم / تا گیسوی رعد را بر آشوبم * ای رهبرحق شناس و آگاهم / تا لحظه مرگ با تو همراهم * امروز منم تو چنگ در چنگت / آیینه روشن دل تنگت * امروز من و تو هر دو دلتنگیم / بر شانه خاک آسمان رنگیم * ای پیر مرا بگیر در مشتت / دل با ز ضربه سر انگشتت * مضرابم زن که در سرور آیم / کز زخمه تو به شوق و شور آیم * مضرابم زن که ناله ها دارم / آتش زفقار لاله ها دارم * امروز که راه عشق پر پیچ است / حکم آن چه تو می کنی دگر هیچ است.

jsr21:   / علی علویان /    مرسی آقا از کرج          *** 0679 ... 0936 ***

/ 0 نظر / 16 بازدید