عشق

واژه غریبیست عشق......

لحظه ای آبادت میسازد،لحظه ای ویران.....

لحظه ای پادشاهی و گاه گدا...

پر است از فراز و نشیب...

دوری و نزدیکی..

تضاد و تفاهم...

شک و یقین....

/ 0 نظر / 15 بازدید