حرف دل

از حرف دل نگو که دلم پر است!
حرف دلم زیاد است!
سخت است اگر دلت پر باشد و نتوانی به زبان بیاوری!
فقط میتوانم بگویم:خــــــــــــدایا مرا ناامید مکن!
من بنده ی تو هستم!
پس بگیر این دست را!
/ 1 نظر / 19 بازدید
محمدمحمدی

باشه لینکت کردم ولی تو لینکم نکردی [گریه][گریه][گریه][گریه][گریه]